Predsednički puk Rusije (Kremaljska regimenta)

Predsednički puk Rusije (Kremaljska regimenta)

Predsednički puk Rusije (Kremaljska regimenta)

Nastanak predsedničkog puka

Predsednički puk Rusije (Kremaljska regimenta)

Predsednički puk Rusije (Kremaljska regimenta) kao deo carske garde je postojao i komunističkog ustrojenja države. Po dolasku Sovjeta na vlast, Kremalj je bio pod zaštitom Letonskih strela, to jest, vojnog personela koji je bio sastavljen od profesionalnih strelaca sa jurišnim puškama. Ovaj odred je nastao još u Carskoj Rusiji, to jest, 1915. godine i štitio je sedište države sve dok taj zadak nisu preuzeli prvi polaznici Više moskovske vojne škole. 8. aprila 1936. godine je ustanovljen Kremaljski garnizon i ovo je datum koji se uzima kao dan osnivanja Predsedničkog puka SSSR-a, to jest, kasnije Ruske Federacije.

 

Služba i zadaci Kremaljskog regimenta

Jedan od glavnih zadataka Predsedničkog puka je odbrana i zaštita Kremlja u Moskvi, to jest, zvanične rezidencije predsednika Rusije, kao i drugih državnih objekata koji su pod zaštitom FSO jedinica (Federalni servis odbrane). Misija gardista predsedničkog puka, koja je reorganizovana 1976. godine, i danas je obezbeđivanje državnih događaja sa najvišim rizikom kao i čuvanje Večnog plamena pored groba Neznanom junaku. Moto Predsedničkog puka glasi: Lojalnost. Čast. Služba.

Predsednički puk Rusije (Kremaljska regimenta)

Ceremonijalna uniforma Kremaljskog puka

Ceremonijalna uniforma gardista Kremaljskog regimenta ima tradicionalni karakter i naslanja se na dizajn vojne uniforme gardista iz vremena Ruskog carstva, to jest, na model uniforme koji se koristio u Rusiji od 1909. do 1913. godine. Ceremonijalno vojno odelo uključuje: crnu gardijsku šubaru, epolete koje označavaju činove, kao i detalji na uniformi koji ukazuju na istorijski kontinuitet službe Kremaljske garde. Osnova za vojnu uniformu konjice može se pronaći u istorijskoj paradnoj uniformi dragunskog puka.

Nedeljna ceremonija smenjivanja straže – i konjičke i pešadijske, ustanovljena je 2005. godine i reflektuje staru tradiciju iz vremena cara. Ceremonija smene straže datira još iz vremena Princa Ivana III iz XV veka. Jedan od prvih značajnijih ruskih zakonika, Saborno uloženje iz 1649. godine, uključuje i odredbe koje se tiču standarda same ceremonije smene straže.

 

Trening, obuka i usavršavanje kadeta

Kada je reč o odabiru kandidata, onda pre svega, treba naglasiti da se radi o vrlo strogoj selekciji i samo nekolicina vojnika pristupa Kremaljskoj gardi. Kada je prvi odabir završen, polaznici treniraju nekoliko meseci a posle toga su izloženi fizičkim testovima različitih opterećenja, kao i testu psihičke spremnosti.

Posle tri meseca priprema i polaganja testova, vojnici mogu da pohađaju i skraćeni kurikulum na državnom Moskovskom univerzitetu ili na Sibirskom federalnom univerzitetu u Krasnojarsku. Na dugoročnijem planu, članovi predsedničkog puka Rusije mogu da napreduju do čina vodnika prve klase a ako završe i studije mogu da stignu i do ranga oficira.  Kadeti Kremaljskog puka služe i u divizijama FSO, kao i u Ministarstvu odbrane i u nekoliko odreda koji spadaju u specijalne taktičke jedinice.

Predsednički puk Rusije (Kremaljska regimenta)

Oružje koje koriste pripadnici Predsedničkog puka

Oružje koje zvanično gardisti koriste se vremenom menjalo. Nekada su bili opremljeni Makarov pištoljem, a sada koriste i Jarigin vatreno oružje. Što se tiče pušaka, nekada su u upotrebi bili samo Dragunovi snajperi a danas su tu još dva modela pušaka za veću i manju razdaljinu. Osavremenili su profesionalnu optiku za Kalašnjikove, kao i pancire i kacige sa radio opremom. Svi navedeni dodaci, kao i samo oružje se proizvodi u Rusiji. Počasne sablje koje dobijaju gardisti u sklopu konjice, takođe, se proizvode u Rusiji – u Zlatoustu koji je tradicionalni centar ruske izrade sablji i ostalih sečiva.

 

Ostavite odgovor