Potpisan ugovor o isporuci robe sa Opštinom Čajetina 22.06.2022.

Potpisan ugovor o isporuci robe sa Opštinom Čajetina 22.06.2022.

Potpisan ugovor o isporuci robe sa Opštinom Čajetina

– Ugovor potpisan 22.06.2022. godine –

Naša firma potpisala je ugovor sa Opštinom Čajetina – Predmet ugovora je: Nabavka i isporuka opreme za potrebe Komunalne milicije. Komunalna milicija Opštine Čajetine se nalazi na Zlatiboru i pre svega je zadužena za održavanje komunalnog reda na ovom veoma popularnom turističkom mestu.

Detaljnije o samom delovanju Komunalne milicije Opštine Čajetine, možete pogledati na ovom linku: https://www.cajetina.org.rs/sr/node/12552

UGOVOR:

 

 

Oblasti i polja delovanja Komunalne policije su:

  • održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda na teritoriji Grada od značaja za komunalnu delatnost u oblastima. Konkretno pitanja koja se odnose pod ovim stavom su: javne čistoća, prevoz i deponovanje komunalnog i drugog otpada, lokalnih puteva i ulica, saobraćajnih oznaka i signalizacije, kontrola parkiranja, zaštite od buke u životnoj sredini, kontrole radnog vremena subjekata nadzora i slični poslovi…
  • kontrolu nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti Grada;
  • pružanje podrške sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u Gradu;
  • pružanje pomoći – asistencije nadležnim organima grada, odnosno gradskoj opštini, preduzećima, organizacijama i ustanovama u sprovođenju njihovih izvršnih odluka;
  • preduzimanje hitnih mera zaštite od elementarnih i drugih nepogoda, zaštite od požara i druge zaštite iz nadležnosti grada, učestvuje u vršenju spasilačke funkcije i pruža pomoć drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica elementarnih i drugih nepogoda;
  • pripremu i izradu nacrta propisa i akata iz okvira svog delokruga;
  • izricanje mera za otklanjanje nepravilnosti u skladu sa zakonom propisanim ovlašćenjima;
  • izdaje prekršajne naloge; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, prijave za učinjeno krivično delo i druge prijave;
  • obaveštava druge organe o utvrđenim nepravilnostima iz njihove nadležnosti;
  • održavanje javnog reda i mira u skladu sa zakonom utvrđenim delokrugom, kao i druge poslove iz svog delokruga.

Ostavite odgovor