Opština Čajetina i Military Shop – Isporuka opreme za Komunalnu Policiju 08.06.2021.

Opština Čajetina i Military Shop - Isporuka opreme za Komunalnu Policiju 08.06.2021.

Opština Čajetina i Military Shop

– Isporuka opreme za Komunalnu Policiju –

Opština uprava Čajetina (https://www.cajetina.org.rs/) i naša firma Oprema za sport doo Beograd su potpisale ugovor 08.06.2021. vezano za isporuku opreme namenjenu Komunalnoj policiji na Zlatiboru. 

Uz odeću koja je propisana pravilnikom, oprema koju takođe po pravilniku mora posedovati i koristiti pripadnik Komunalne policije je: 

 • Pendrek palica 
 • Lisice metalne sa ključevima sa futrolom 
 • Policijske pištaljke metalne 
 • STOP palice sa natpisom: STOP Komunalna milicija 
 • Baterijska lampa za osvetljavanje 
 • Opasač sa podopasačem sa delovima za kačenje poput: alke za pendrek i alke za stop palicu, futrole za baterijske lampe 

Kompletnu ponudu opreme za policiju pogledajte » OVDE

Ugovor:

Potpisnici

Neke od oblasti koje pokriva Komunalna policija su: 

 • održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda na teritoriji Grada od značaja za komunalnu delatnost u oblastima. Konkretno pitanja koja se odnose pod ovim stavom su: javne čistoća, prevoz i deponovanje komunalnog i drugog otpada, lokalnih puteva i ulica, saobraćajnih oznaka i signalizacije, kontrola parkiranja, zaštite od buke u životnoj sredini, kontrole radnog vremena subjekata nadzora i slični poslovi…
 • kontrolu nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti Grada;
 • pružanje podrške sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u Gradu;
 • pružanje pomoći – asistencije nadležnim organima grada, odnosno gradskoj opštini, preduzećima, organizacijama i ustanovama u sprovođenju njihovih izvršnih odluka;
 • preduzimanje hitnih mera zaštite od elementarnih i drugih nepogoda, zaštite od požara i druge zaštite iz nadležnosti grada, učestvuje u vršenju spasilačke funkcije i pruža pomoć drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica elementarnih i drugih nepogoda;
 • pripremu i izradu nacrta propisa i akata iz okvira svog delokruga;
 • izricanje mera za otklanjanje nepravilnosti u skladu sa zakonom propisanim ovlašćenjima;
 • izdaje prekršajne naloge; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, prijave za učinjeno krivično delo i druge prijave;
 • obaveštava druge organe o utvrđenim nepravilnostima iz njihove nadležnosti;
 • održavanje javnog reda i mira u skladu sa zakonom utvrđenim delokrugom, kao i druge poslove iz svog delokruga.

 

 

Ostavite odgovor