Obuka vojnih pasa

Obuka vojnih pasa

Obuka vojnih pasa

Psi se koriste kao izviđači, tragači, stražari i samim tim pomažu vojnicima u borbi sa nepijateljima. Oni se u ratovanju koriste jos od davnina. Obuka vojnih pasa podrazumeva uspešno dresiranje kao i ogromnu ljubav prema ovim životinjama i strpljenje.Jer kao i kod ljudi, psi imaju različite sposobnosti i različitog su karaktera. Nije svaki pas za ulogu vojnog psa i samim tim selekcija se vrši do najsitnijeg detalja, jako je rigorozna i specifična.  U američkom građanskom ratu psi su korišteni za zaštitu, slanje poruka i čuvanje zarobljenika, dok moderni vojni psi uvežbani su da njuše eksplozive i narkotike, prate ljude i napadaju kad je to potrebno.

Centar za obuku pasa u Srbiji smešten je u Nišu, u kasarni „Knjaz Mihailo“. Na specijalizovanom poligonu izvodi se obuka i trenaž sa vojnim službenim psima namenjenim za zaštitnu službu u Vojsci Srbije. Zadaci centra za obuku pasa su svakako dresura, redresura psa, obučavanje i usavršavanje kadra veterinarske službe za vojnike po ugovoru, organizacija i realizacija kurseva radi dodatnog osposobljavanja za potrebe veterinarske službe, kao i zdrastveno zbrinjavanje pasa. Cilj je svakako osposobljavanje pasa za izvršavanje zadataka u sastavu specijalnih, izviđačkih i jedinica vojne policije. Psi da bi prošli selektivnu procenu i bili izabrani moraju imati ravnotežu između agresije i uzbuđenosi kao i biti spremni da na zapoved napadnu.

Pogledajte i zvanični sajt Vojske Srbije kao i stranicu Centra za obuku pasa.

Kada započinje dresura psa?

Pored obuke vojnika, profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i dresure pasa za različite specijalnosti, u kasarni „Knjaz Mihailo“ se vrši uzgoj štenadi, preddresura, ishrana i kompletno veterinarsko zbrinjavanje.

Obuku je najbolje započeti kada je pas star između 12 i 24 meseca jer mlađi psi nisu dovoljno zreli za pritisak i sve što ih čeka tokom obuke. U obuku se uključuju samo psi za koje se garantuje da će je završiti. Iz tog razloga se štenici uzgajaju u kasarni i vrše se testiranja na dva i šest meseci. Sama obuka traje oko devet meseci i tu obuku zajedno prolaze i pas i vojnik koji je zadužen za njega. Radi se svaki dan, a vremenski period obuke zavisi od specijalnosti za koju se pripremaju.

Prvo što se radi na obuci je osposobljavanje pasa za čuvarsku službu, odnosno obezbeđenje vojnih objekada u određenom prostoru. Postoji nekoliko kategorija obuke. Pas se osoposobljava za otkrivanje minsko – eksplozivnih sredstava, za traganje nestalih i odbeglih lica, otkrivanje droga kao i spašavanje ljudi na nepristupačnim terenima. Obuka za otkrivanje eksploziva traje između četiri i sedam meseci, u zavisnosti od rase pasa kao i karakteristike psa.

Obuka vojnih pasa

Dosadašnjim radom pokazalo se da su za otkrivanje droge i eksploziva najbolji labradori. Postoji verovanje da se psima ubrizga deo narkotika i da se tako obučava, ali to su samo teorije zavere. Obuka se vrši tako što se uzme, na primer loptica, uvalja se u neki narkotik i da psu na traganje. Novitet u dresiranju za otkrivanje narkotika i eksploziva je da se komane daju isključivo mimikom bez glasovnih komanda, al takvim načinom obuke se koriste vodiči za dresuru i ostalih oblasti. Pas je naučen da kada otkrije npr. narkotik da ne grebe paket, vec samo mirno sedne i legne pored mesta gde je otkrio kao i da maskira šapama paket. Što se tiče čuvanja, tu su se najbolje pokazali nemački ovčari (Vučijaci) i šarplaninci, dok su belgijski ovčari (Malino) sjajni za napad i savlađivanje terorista. Rotvajleri su jedno vreme bili u sistemu obuke, ali se od toga odustalo jer su preterano agresivni i ne uklapaju se u sistem obuke. Ono što je interesantno je da ženke nisu dobre za traganje i zaštitu, ali za otkrivanje droge i eksploziva su se najbolje pokazale.

Možemo reći da je obuka bila uspešna kada se pas i vodič razumeju, kada postanu tim. Najteže pada psu i vodiču, koji ga je dresirao, kada dođe vreme odvajanja i rastanka, kada pas ode u službu za koju je obučen, još neko vreme je tu vodič koji ga je dresirao, ali kako vreme prolazi pas ostaje sam sa vojnikom kome je dodeljen.

Po završenoj obuci psi su osposobljeni za savlađivanje prirodnih i veštačkih prepreka i mogu se upotrebiti kao pomoć u realizaciji zaseda, patrola, pretraga terena, pretresa objekata, te prilikom hvatanja, zadržavanja i onesposobljavanja lica u vršenju nedozvoljenih radnji.

Obuka vojnih pasa

Kada pas završava sa službom?

Pas je u službi najčešće do desete godine kada se govori o starosti pasa, naravno postoje i situacije da se prestaje sa službom ukoliko pas oboli od nečega. Kada završe sa službom, prebacuju ih u kasarnu „Knjaz Mihailo“ ,uglavno ih udomljuju vojnici kojima je služio. Često bude i oglas za pse za udomljavanje, ali u kasarni u Nišu pažljivo biraju kome će psa dati na usvajanje.

Zanimljivost o Žaku, nemačkom ovčaru

Jedan od najboljih pasa u celoj sanitetskoj-veterinarskoj četi je svakako Žak, nemački ovčar. Žak ima blagu narav i jako je srčan, osim kada je na zadatku, tada se pretvara u pravog borca. Jednom prilikom tokom obukeza upad u objekat, Žak je dobio zadatak da upadne kroz otvoreni prozor prostorije u kojoj se nalazio „terorista“. U želji da što bolje izvrši naređenje i savlada opasnog suparnika vučjak je krenuo žestoko. Naišao je na zatvoreni prozor, skočio i iz sve snage jurnuo ka njemu. Silinom svoje težine razbio je oba spoljna okna i kroz zavesu srče i krhotina bacio se na vojnika koji je glumio teroristu. Vojniku je trebalo pola sata da se oporavi od šoka koji je doživeo videvši psa kako kroz zatvoreni prozor juri ka njemu. I dan danas se priča o Žaku, kojes je vojna služba odvela na liniju prema Kosovu i Metohiji. Tamo je veliki oslonac vojnika koji brinu o bezbednosti ovog pojasa.

 

Ostavite odgovor