Nastavak Krstaških Pohoda Usponi i Padovi

Nastavak Krstaških Pohoda Usponi i Padovi

Nastavak Krstaških Pohoda Usponi i Padovi

– Nastavak Krstaških Pohoda Usponi i Padovi –

Četvrti rat po redu odigrao se 1204. Papa Inoćetije III je od početka vremena provedenog u službi od 1198. do 1216. Godine imao u planu da jedan od krstaških ratova bude namenjen da se uzdigne značaj crkve kao i da se učvrsti uticaj papstva. Obratili su se za pomoć Veneciji, jer nisu imali dovoljno novca da se opreme i krenu u rat protiv Egipta, koji je vladao Jerusalimom. Enriko Dandolo je ubedio francuske i italijanske plemiće da ipak odustanu od napada na Egipat, da se preusmeri pohod i da odu pomoći Veneciji da osvoji grad Zadar koji je bio na dalmatinskoj obali. Krstaši su osvojili Zadar 1202. Godine. Iako je on bio katolički grad pod vlašću ugarskog kralja. Predali su Zadar Veneciji.

 Pogledajte Naš Asortiman Vojnih Knjiga Klikom OVDE! 

Krstaši su ubrzo osvojili latinsko carstvo, kneževinu Ahaju na Peloponezu, Atinu i osnovali Solunsku kraljevinu. Mihailo Paleolog – nikejski car , 1261. Godine je srušio Latinsko carstvo, zauzme Carigrad i obnovi Vizantijsko carstvo. Iako je bilo obnovljeno, Vizantijsko carstvo nije se nikada moglo ponovo obnoviti od udara u Cetvrtom krstaškom ratu.

U Petom krstaškom ratu koji se dogodio 1217. godine učestvovali su austrijski vojvoda Leopold Babenberg i ugarski kralj Andrija II. Krstašima je bio cilj da zauzmu jako značajan trgovački grad Damijetu, ali im nije uspelo zbog slabe vojne snage i potom su napustili Egipat.

Šesti krstaški rat je bio na čelu sa nemačkim carom Fridrihom II (1212. – 1250.). Fridrih je odlično poznavao grčke, arapske pisce, čitao je knjige, bio je jako obrazovan vladar. Takođe, car se bavio pisanjem poezije, napisao je naučno delo o lovu sa sokolovima. On je uz pomoć diplomatije i znanja uspeo osvojiti Jerusalim.

 Naše Video Prezentacije Artikala Pogledajte Klikom OVDE! 

Kada je reč o Sedmom krstaškom ratu on je vođen od 1248. godine pa do 1254. Na vlasti je bio francuski kralj Luj IX Sveti. Ovaj rat je bio protiv Egipta, jer su 1244. godine zauzeli Jerusalim. Ipak, nije uspeo da pokori Egipat, vojna snaga bila je užasna, čak je i kralj bio zarobljen, dok ga nisu kasnije oslobodili.

Kralj Luj IX bio je na čelu i Osmog krstaškog rata koji je održan 1270. Godine, ali ovoga puta nije ima odovoljno naroda koji bi krenuli u rat, te je morao unajmljivati brojne vitezove. U ratu protiv tuniskog sultana, u Tunisu izbija kuga, koja je pokorila kralja Luja, kao I pola krstaša. Oni koji su ostali preživeli, vratili su se u Evropu. Pape su pokušavale da prikupe hrišćanske vladare kako bi se obnovio još neki rat, ali nije došlo do toga. Egipat je bio i ostao moćan, osvajao je grad do grada (Akra, Antiohija, Tripoli)

Krstaši su opstali jedino u Kiparskoj kraljevini, a kralj Kipra nosio je titulu jerusalimskog kralja.

Ostavite odgovor