MILITARY SHOP JE POTPISAO UGOVOR O ISPORUCI FUTROLA ZA PIŠTOLJE SA AP VOJVODINOM 19.11.2016. GOD

MILITARY SHOP JE POTPISAO UGOVOR O ISPORUCI FUTROLA ZA PIŠTOLJE SA AP VOJVODINOM 19.11.2016. GOD

Military Shop Beograd je potpisao Ugovor o isporuci futrola za pištolje za Upravom za zajedničke poslove pokrajinskih organa, Novi Sada.

Predmet isporuke ovog Ugovora su futrole za pištolje u skladu sa trebovanom specifikacijom.

Futrole sa otužje su isporučap 1 militaria doo ap2 militaria dooene u roku u skladu sa zakonom koji reguliše ovu materiju.

Ostavite odgovor