Majice sa natpisima specijalnih jedinica

Majice sa natpisima specijalnih jedinica

Majice sa natpisima specijalnih jedinica

Majice sa natpisima specijalnih jedinica

Ljudi vole da se identifikuju sa nekim simbolom, bilo da se radi o životinji, instituciji ili nekom brendu. Tako ljudi vole da se osećaju kao počasni članovi najvažnijih organa bezbednosti države.

Stub svake države čine njene vojne i policijske operativne jedinice koje služe očuvanju poretka u kome vlada pravo. One se brinu da država bude poštovana od strane drugih zemalja i da je zaštiti od neprijatelja. Takođe, oni sarađuju na međunarodnom nivou kako sa drugim državama,tako i sa raznim organizacijama. Naše specijalne jedinice su: Specijalna antiteroristička jedinica (SAJ), Žandarmerija, Bataljon vojne policije specijalne namene Kobre, specijalna brigada vojne policije 72. izviđačko-diverzantski bataljon (oformljena od 72. specijalne brigade 63. padobranske brigade).

Saj

SAJ je jedinica u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova osnovana 1978. godine kako bi sprečila  nadolazeći terorizam. Najrazličitije situacije se moraju rešiti na efikasan način  bez žrtava.  Pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice su obučeni da u svim uslovim odgovore na zadatak, bilo da je to spasavanje iz aviona, čamca ili drugog vozila kao i prostorijama na primer, u zgradi, kući itd. Zaštitnik specijalne antiterorističke jedinice je sveti arhanđel Mihajlo, što takođe predstavlja i krsnu slavu SAJ-a.

Simboli – grbovi

Većina jedinica ima na svom amblemu neku životinju. Simbolika životinja je važna u verovanjima svih naroda. One imaju zaštitničku ulogu i simbolizuju sreću, uspeh i moć. Predstavnici na grbu su mahom fantastične životinje kao što su kobra sa orlovskim krilima, grifon ili orao sa dve glave.

Dvoglavi orao je rasprostranjen heraldički simbol još u Rimskom carstvu, potom u Vizantiji i Rusiji. On se nalazi na grbu Vojne policije i Specijalne ntiterorističke jedinice. Na taj način se održava kontinuitet da se očuva baština grba Nemanjića. Komunikacija između ova dva grba govori da država treba uvek da se ugleda na svoju najslavniju prošlost.

Najzanimljiviji je slučaj Protivterorističke jedinice koje imaju grifona na svom grbu. Grifon je fantastično biće iz antičke, arapske i drugih mitologija i predstavljen je kao lav sa orlovskim krilima.

Žandarmerija

Reč žandarmerija potiče od francuske reči za „gendarmerie“, tj. od korena te reči „gens d’armes“ što u bukvalnom prevodu znači ljudi – oružje. Prvi put kod nas, žandarmerija je osnovana odlukom kneza Mihaila 1861. godine sa osnovnim zadatkom da očuva bezbednost i mir u Beogradu. Nadležnost i uspeh žandarma se ne ogleda u broju ispisanih prijava, već stanjem bezbednosti u njegovom reonu, za šta je neophodno dobro poznavanje oblasti u kojoj deluje. Svakog 28. juna u godini obeležava se Dan Žandarmerije Republike Srbije, dok takođe žandarmerija proslavlja i krsnu slavu Sveti velikomučenik knez Lazar.

PTJ

PTJ (protivteroristička jedinica) oformljena je 2003. godine nakon što je rasformirana najelitinija jedinica u tadašnjoj državi – Jedinica za specijalne operacije. PTJ je prvobitno bila deo Žandarmerije, da bi 2007. godine postala samostalna jedinica u okviru Direkcije policije. PTJ je godinama gradila i postigla veoma značajan ugled svojim besprekornim obavljanjem poverenih zadataka, između ostalih i obezbeđivanje Novaka Đokovića, koji je ujedno i bio promoter PTJ.

Mnogi na prvi pogled ne prave razliku između PTJ i SAJ, koja je velika. Međutim, razlika postoji ne samo terminološki nego i suštinski. PTJ je jedinica za preventivno delovanje, tj. sprečavanje nastanka okolnosti koje bi mogle da izazovu ugrožavanje bezbednosti, dok SAJ deluje nakon nastanka nekog terorističkog napada. Dakle, razlikuju se u fazi delovanja. Takođe, PTJ je zastupljen u ruralnim delovima zemlje gde obavlja svoje obuke, dok je SAJ orijentisan na gradske i urbanije delove.

Kobre

Bataljon vojne policije specijalne namene Kobre se 2000. godine organizuje kao protivteroristički odred, dok danas Bataljon Kobre predstavljaju sastavni deo Uprave vojne policije. Iz godine u godine Kobre broje sve više članova što povećava nivo operativnosti i opseg poslova koje mogu da obavljaju i iz tih razloga su prevazišle isključivo protivterorističku jedinicu. Veliki deo jedinice Kobre su završile padobranski kurs, koji se izvodi sa pripadnicima 63. padobranske brigade, i takođe ronilačku obuku. Specifičnost Bataljona vojne policije specijalne namene Kobre jeste u tome što su u velikoj meri u ovu jedinicu uključene žene i po tome što u velikoj meri obezbeđuju VIP osobe.

Specijalne brigade

Specijalne brigade vojske Republike Srbije između ostalih čine 63. padobranski bataljon i 72. izviđačko-diverzantski bataljon. Zanimljivost u vezi sa 63.bataljonom jeste njihova obuka. Ona se sastoji iz više delova. Prvu fazu čini skakanje poluping lestvama i trambolinama, a posebno  na visokoj žičari padobranci prolaze posebu obuku pre nego što uđu u vion i to je generalna proba pre nego što uđu u avion. U okviru navedenih specijalnih brigada status bataljona ima 72. izviđačko-diverzantski bataljon koji je formiran 1992.godine i u gde se realizuju sadržaji borbene obuke izviđačko-diverzantskih jedinica za učešnje u mirovnim operacijama. Deluju u širokom opsegu, jer podrazumeva taktičku, vatrenu i fizičku obuku najvišeg profesionalnog rizika.

Na našem sajtu u ponudi imamo majice sa motivima ovih specijalnih jedinica. Možete ih i pogledati i poručiti putem sledećeg linka – PONUDA MAJICA

Ostavite odgovor