LASERSKI OBELEŽIVAČI I NJIHOVA PRIMENA

laserski obeleživači

LASERSKI OBELEŽIVAČI   

Jačanjem procesa globalizacije, kao i razvojem tehnologije, postalo je moguće deliti ideje na globalnom nivou, odnosno preuzimati određena konstrukcijska i tehnološka rešenja iz jedne sfere društvene delatnosti u drugu.

Prva taktička upotreba laserskih uređaja odnosila se na period Prvog svetskog rata kada su se upotrebili radi kreiranja nišanskih uređaja nemačkih borbenih aviona. Tokom Drugog svetskog rata ovi uređaji su znatno bili usavršeni i koristili se masovnije, a utisci iz upotrebe u avioindustriji imaće kasnije i značaja za konstrukciju red dot nišana koji su danas veoma važan element specijalističke taktičke opreme.

Istorijski posmatrano, laserski obeleživači ulaze u upotrebu kasnije u odnosu na red dot nišane. Bilo je potrebno dodatno usavršiti laserske diode, odnosno baterije, kako bi mogle davati postojan i precizan snop svetla, koji je u stvari suština laserskog obeleživača.

Standardi konstrukcije

Laserski obeleživači kao uređaji i elementi specijalističke taktičke opreme koriste laserske diode za emitovanje laserskog snopa, tj. snoba svetlosti u određenoj boji. Napajanje dolazi iz baterije, a modeli koji se upotrebljavaju za konstrukciju laserskih obeleživača odlikuju se dobrom autonomijom rada, pre nego što ih je potrebno napuniti ili zameniti. Diode, baterija i taster za uključivanje i isključivanje smeštaju se u kućište, najčešće tubularnog oblika, koje se izrađuje od kompozitnih materijala ili legura aluminijuma, kako bi ukupna masa uređaja bila što manja.

Montiranje

Laserski obeleživači danas se upotrebljavaju u različitim taktičkim aktivnostima, a primećuju se na skoro svim vrstama pešadijskog naoružanja. Kada je reč o pištoljima laserski obeleživači montiraju se na donju šinu na ramu oružja, ispod cevi. Ovde treba istaći da mnogi proizvođači nude laserske obeleživače kao posebne uređaje, odnosno uređaje koji objedinjavaju taktičku lampu i laserski obeleživač, koji se postavlja uvek ispod lampe. Kada je reč o automatima i automatskim puškama, laserski obeleživači se montiraju najčešće na bočne Picatinny šine, odnosno na gornju Picatinny šinu, zavisno od afiniteta korisnika, odnosno konfiguracije njegovog ličnog oružja. Isti princip važi i za lake mitraljeze.

Značaj i primena

Laserski obeleživači kao deo specijalističke taktičke opreme upotrebljavaju se za specifične aktivnosti. Značaj ovih uređaja odnosi se na veoma olakšano nišanjenje, jer korisnik uopšte ne mora koristiti nišane oružja kako bi markirao metu, dovoljno je samo da metu označi tačkom laserskog obeleživača. Ovime je veoma uvećanja njegova borbena efikasnost, a da bi ovo uopšte bilo moguće, potrebno je da laserski obeleživači budu dobru upucani na oružju na kojem su montirani. Pored toga, ovi uređaji od velikog su značaja za nišanjenje i u uslovima smanjenje vidljivosti.

Osnovna mana laserskih obeleživača kao elementa specijalističke taktičke opreme jeste jasna uočljivost laserskog snopa, samim tim i korisnika, posebno u uslovima smanjene vidljivosti. Ova mana se danas prevazilazi tako što proizvođači nude posebne laserske obeleživače sa nevidljivim snopom svetlosti, tj. vidljiva je samo tačka lasera kada se uperi u neki gust materijal. Dodatno, mnogi uređaji imaju i tastere kojima se snop može konstantno paliti i gasiti, odnosno pojačavati njegov intenzitet, radi maskiranja položaja korisnika.

Na tržištu su najzastupljeniji laserski obeleživači sa laserskim snopom crvene boje, ali sve popularniji danas jesu uređaji koji daju snop ili tačku jarko zelene boje.

Ostavite odgovor