Krstaški ratovi

Krstaški ratovi

Krstaški ratovi

Srednjovekovno ratovanje

Krstaški ratovi vođeni su od 11. pa do 13. veka. Ovo je, zapravo, niz ratova koji su vođeni zbog različitih povoda, kao i različitih ciljeva. Njih je organizovala katolička crkva kako bi oslobodila Hristov grob u Jerusalimu od Turaka Seldžuka. Vojska na svom odelu nosila je krst, odakle je i potekao naziv za ove krstaške ratove. Kroz ratove katolička crkva želela je i da uspostavi duhovnu dominaciju nad zemljama Istočnog Rimskog Carstva.

Kada započinje Prvi Krstaški rat?

Prvi krstaški rat počeo je 1096. godine. U tom ratu Turci Seldžuci kreću da napadaju unutrašnjost Azije kao i teritorije ka Zapadu. Oni tada zauzimaju Svete gradove Jerusalim, Vitlejem, Nazaret, osvajaju vizantijske teritorije. Na Klermonskom saboru 1095. Godine papa Urban II poziva hrišćansko plemstvo iz Evrope i govori im da prestanu sa međusobnim sukobima i da se krene mačevima prema nevernicima i da se tako oslobode ovi Sveti gradovi. Na Papin poziv odazvali su se brojni evropski plemići kao što su Robert Normandijski, Gotfrid Bujonski, Rajmund Tuluski i mnogi drugi. Đenova i Piza, dve velike italijanske republike, videle su trgovački interes na Istoku, te su se stavile na raspolaganje krstaškom pohodu.

Krstaški ratovi

Bitke Prvog Krstaškog rata

Veliki broj seljaka, običnog sveta i sirotinje pošlo je u Prvi krstaški rat misleći da će moći da se obogate ili čak da steknu posede. Narod je stigao u Carigrad, odakle su prešli u Malu Aziju gde su na prvom susretu sa Turcima izgubili. Krajem 1096. godine na Istok su se zaputili bolje organizovani, naoružani feudalci. Tako spretni osvojili su Nikeju 1097. Godine, zatim u bici kod Dorileja 1098. Potpuno dotukli Seldžuke, osvojili Antiohiju 1098. a za kraj osvojaju i Jerusalim 1099. godine. Osvajanjem Svetog grada Jerusalima, završio se Prvi krstaški rat. Stvorene su nove krstaške države: kneževina Antiohija, Jerusalimska kraljevina I grofovije Edesa i Tripoli. Kako bi se ove države branile od daljih muslimanskih napada, formirani su viteški redovi pod nazivima : Jovanovci, Tevtonci i Templari.

Ko su bili Templari?

Krstaški ratovi

Templari su  bili prvi vojni redovi siromašnih vitezova Hrista i Solomonovog hrama. Vitezovi Templari osnovani su 1118. godine. Bili su organizovani kao manastirski red, a slušali su pravila od Bernara od Klervoa – osnivača Cistercijanskog reda. Bili su podeljeni na nekoliko bratstava: oružnici (opremljeni su kao laka konjica) ; vitezovi ( opremljeni kao teška konjica) ; farmeri ( oni su upravljali vlasništvom reda) i kapelani koji su bili sveštenici.

Drugi krstaški rat

Ovaj ratni sukob imao je za povod pad Edeske grofovije koja je između ostalog štitila krstaške države sa severoistoka. Počeo je 1147. godine na čelu sa nemačkim kraljem Konardom III i francuskim kraljem Lujiem VII. Bio je to težak rat sa nasiljem nad stanovništvom, sukobima između Grka i Latina. Ali ovaj rat nije uspeo, te su se ova dva vladara vratila nazad u Evropu.

Treći  i četvrti krstaški rat

On je počeo 1189. Godine. Noć pred rat, Egipat, deo Mesopotamije i deo Sirije ujedinili su se u jednu moćnu državu sa vladarom sultanom Saladinom. To su bile značajne promene muslimanskog sveta. Cilj sultana bio je da istera krstaše iz Palestine i Sirije. 1187. Porazio ih je na Tiberijadskom jezeru i zauzeo između ostalog i Jerusalim. Tu počinje Treći krstaški rat. Nemački car Fridrih I Barabarosa, francuski kralj Filip II Avgust i treći engleski kralj Ričard Lavlje Srce uzeli su učešće u ratu. Ni Treći krstaški rat nije dao pozitivne rezultate za ova tri borca. Četvrti Krstaški rat trajao je kratko, početkom 13. veka (1202 – 1204).

 

Krstaški ratovi su se nastavili i posle ovih sukoba, a neka od kasnijih ratovanja su bila okrenuta prema narodima koji su, takođe, bili hrišćani.

 

Ostavite odgovor