Ko je bio Jovan Tekelija?

Ko je bio Jovan Tekelija?

Ko je bio Jovan Tekelija?

Kaže se da istorija pamti pobednike. A da li je uvek tako? Nekada samo pojedinci bivaju upamćeni; ali zašto jednog istorija upamti, a ne i drugog? To je dakako teško da se objasni.

Austrougarska je dugo ratovala sa Otomanskom imperijom, a istorija opet manje pamti ko je zapravo bio na vojnim granicama. Šajkaški su vekovima čuvali granice Austrougarske imperije, ali su u Zapadnoj kulturi malo pominjani. To se sa jedne strane može opravdati činjenicom da Srbi u tom istorijskom trenutku nisu imali svoju državu. Neki su bili na teritorijama koje su spadale pod Tursko carstvo, neki su pobegli na sever i u močvarama stvorili novi život. Ipak, veliki broj Srba žrtvovalo je svoj život ratujući na vojnim granicama i  tako oblikujući tok istorije. Zato treba se podsetimo i njih, i svih njihovih vojnih zasluga.

O Jovanu Tekeliji, pisao je i Miloš Crnjanski

Miloša Crnjanskog je oduvek zanimala istorija, kao i detalji života našeg naroda u tuđem carstvu. Bilo u Austrougarskom, bilo u Ruskom. U Drugoj knjizi Seoba nailazimo gotovo na esej o Jovanu Tekeliji i njegovim ratnim poduhvatima. Spojiti istorijsko sa lirskim bila je Crnjanskova specijalnost. I na samo par strana, on je znao da izrazi sva negodovanja što istorija ne pamti bolje Tekeliju, i da nam predoči njegov doprinos Austrougarskoj vojsci.

Bitka kod Sente 1697. godine

Eugen Savojski
Eugen Savojski, austrijski knez i vojskovođa

Eugen Savojski bio je Austrougarski knez i vojni komandant koji je izvojevao pobedu nad Turcima. I to u: Bitkama kod Sente, Petrovaradina i Beograda krajem XVII i početkom XVIII veka. Smatra se jednim od najvećih vojskovođa moderne istorije. Ipak, malo je poznato da je Savojski imao velikih poteškoća u prvoj pomenutoj bici, Bici kod Sente (1697). Zapravo, Tekelija je bio junak bitke, ali ga se danas malo ko seća.

Savojski je krenuo sa pešadijom i konjicom koje su ukupno brojale preko 40 000 vojnika i 48 topova na brojnu tursku vojsku. Od toga je veliki deo bio sačinjen od srpskih vojnika koji su bili u redovima lake konjice i takozvane Srpske milicije.

Tekelija je tada bio kapetan Sente. U noći između 10. i 11. Novembra on obaveštava Savojskog da se turske trupe kod Bečeja spremaju da pređu Tisu i pobegnu iz Bačke. Savojski nije znao kako da napadne neprijatelja na tako teškom položaju, močvarnom, vlažnom i potpuno neprohodnom po noći. Jovan Tekelija je tu ulogu preuzeo na sebe i čitavu austrougarsku vojsku poveo u boj.

ODLOMAK

Princ je bio stao.

U danonoćnim, ratnim savetima, rešio je da čeka.

A niko nije znao šta nosi budućnost, šta iduća godina.

Jovan Tekelija je bio drugog mišljenja. On je predlagao da se pređe Tisa, da se prođe kroz poplave, uz trepet zvezda, noću. Sa svojom konjicom išao je ispred austrijskih trupa, koje je, noću – prema zvezdama – preveo, kroz to more vode i blata.

(Druga knjiga Seoba)

Odlikovanje

I posle Bitke kod Sente, Tekelija nastavlja da se ističe u vojnoj službi. Car Josif ga odlikuje i daje mu zlatni lanac sa njegovim likom; to je bilo najveće vojno odlikovanje u austrijskoj vojsci. I ruski car Petar Veliki odlikuje Tekeliju srebrnom medaljom. Do kraja života on sa srpskom milicijom izvršava razne vojne zadatke i odlazi na brojne misije. Austrougarska vojska je pak zaboravljala da plati troškove vojske, zbog čega je Tekelija bio pred kraj života na ivici siromaštva.

Jovan umire 1722. godine. Iza njega su ostale tvrđava i crkva Svetog Petra i Pavla u Aradu. Njegova porodica je nastavila da kulturno i vojno uzdiže srpski narod. Jedan od njegovih praunuka je i Sava Tekelija, prvi srpski doktor pravnih nauka i mecena.

Pored svih zasluga Jovana Tekelije, završićemo samo sa pitanjem Crnjanskog:

Pa zar nije nepravda da se ime Tekelije ne zna?

Ostavite odgovor