JKP Kruševac i MilitaryShop potpisali kupoprodajni ugovor 28.07.2021.

JKP Kruševac i MilitaryShop potpisali kupoprodajni ugovor 28.07.2021.

JKP Kruševac i MilitaryShop potpisali kupoprodajni ugovor

– Ugovor je potpisan 28.07.2021. godine. – 

 

Javno komunalno preduzeće Kruševac (www.jkpkrusevac.co.rs) i naša firma Oprema za sport doo, potpisali su kupoprodajni ugovor, na osnovu kojeg je isporučena roba za zaposlene u JKP Kruševac.

JKP Kruševac je organizovano u nekoliko Radnih Jedinica od kojih svaka ima oblast svog delovanja. Neke od njih su:

  • RJ Čistoća – briga o iznošenju i deponovanju smeća i higijeni javnih površina.
  • RJ Zelenilo – održavanja javnih zelenih površina u gradu.
  • RJ Pogrebne usluge.
  • Zoohigijena – humano hvatanje i zbrinjavanje napuštenih pasa. 
  • Centar za Reciklažu.
  • Služba Javne rasvete – održavanjem postojeće mrežne ulične rasvete i izgradnjom nove u saradnji sa EPS-om. 

UGOVOR:

 

 

 

 

Ostavite odgovor