Jedinice – VOJNA POLICIJA SRBIJE

Vojna policija Srbije

Vojna policija Srbije

Vojna policija predstavlja takozvani rod vojske, čiji je osnovni zadatak pre svega antiterorističko dejstvo.  Takodje izvršavaju sve zadatke vezane za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, obezbeđivanje ljudi i ustanova po potrebi.

U širem smislu reči Vojna policija se koristi za vojne formacije i jedinice čiji je zadatak provođenje policijskih poslova kako unutar vojske tako i među civilnim stanovništvom. Vojna policija u širem smislu takođe može predstavljati paravojnu formaciju koja se hijerarhijski ne nalazi unutar vojske, odnosno pripada civilnom policijskom sistemu neke države.

Vojna policija Srbije je jedna od najbolje obučenih i opremljenih jedinica u sklopu Vojske Srbije. Zadatak vojne policije uključuje borbu protiv elitnih neprijateljskih jedinica i protivteroristička dejstva, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, obezbeđivanje ljudi i ustanova i drugo.

Vojna policija ima svoje jedinice:

Bataljon VP – Kobre
  1. Bataljon Vojne policije kobre
  2. Bataljon za protivteroristička dejstva
  3. Treći bataljon Vojne policije
  4. Peti bataljon Vojne policije
  5. Dvadeset peti bataljon Vojne policije
  6. Vod vojne policije komande za obuku
  7. Vod vojne policije ViPVO

 

Bataljon vojne policije specijalne namene „Kobre” je jedinica vojne policije Vojske Srbije, koja je odgovorna za protiv-teroristička dejstva, blisku zaštitu i specijalne operacije.

Jedinica je osnovana po nalogu saveznog sekretara narodne odbrane. Od 1978. do 1988. godine, jedinica je bila spojena sa 281. bataljonom JNA. Do 1999. postojala je posebna antiteroristička jedinica sa prepoznatljivim simbolom krilate kobre. U ratovima u bivšoj Jugoslaviji, Kobre su se borile sa britanskim SAS-om, američkim marincima i francuskom legijom stranaca.

Bataljon za protivteroristička dejstva je bataljon u okviru specijalne brigade Vojske Srbije. U bliskoj prošlosti bio je deo brigade u sastavu sa 72. izviđačko-diverzantskim bataljonom, i zajedno je činio 72. Specijalnu brigadu. Ima status bataljona u okviru reprogramiranog sistema Vojske Srbije. Glavni zadatak jedinice je borba protiv terorizma. Jedinica je formirana 1992. godine, a sedište je u Pančevu. Simbol jedinice je soko.

Ostavite odgovor