Istorijat Helikopterske jedinice

Istorijat Helikopterske jedinice

Istorijat Helikopterske jedinice

Istorijat Helikopterske jedinice – Helikopterska jedinica MUP Srbije nastala je 1964. godine, kada su podelom Vazduhoplovne eskadrile nastale dve nove organizacione jedinice:

Odeljenje aviona, u sastavu Saveznog sekretarijata unutrašnjih poslova

Odeljenje helikoptera, u sastavu Republičkog sekretarijata unutrašnjih poslova.

Prvi helikopteri BELL 47 i 2A (sa klipnim motorima) nabavljeni su 1965.godine.

Razvoj jedinice

Nova era u razvoju Helikopterske jedinice računa se od 1980. godine, kada je flota obnovljena helikopterima BELL 206B, BELL 206L, AB-212 sa mlaznim motorima, a nešto kasnije i sa SA-365N.

Paralelno sa razvojem Helikopterske jedinice Republičkog sekretarijata razvijana je i eskadrila Saveznog sekretarijata koja je 1992. godine ugašena, a helikopteri i letačko-tehnički sastav pripojeni Helikopterskoj jedinici MUP-a Srbije.

U periodu od 1992. do 2002. godine u MUP-u Republike Srbije postoje dve jedinice:

Helikopterska jedinica, u sastavu RJB

Vazduhoplovna jedinica, u sastavu RDB.

 

U floti ove dve jedinice nalazili su se helikopteri tipa: BELL 206B/L, SA-341/342, AB-212,S-76B, SA-365N, MI-17 i MI-24.

Za vreme NATO bombardovanja 1999. godine, objekat-hangar Helikopterske jedinice raketiran je i potpuno uništen, ali su svi helikopteri i oprema sačuvani.

Današnja Helikopterska jedinica MUP R Srbije postoji od 2002. godine, kada je izvršena integracija Helikopterske jedinice RJB i Vazduhoplovne jedinice RDB.

Organizacija

Organizaciju Helikopterske jedinice čine :

 • Komanda Helikopterske jedinice
 • Letačka operativa
 • Vazduhoplovna tehnika
 • Školski centar
 • Kontrola kvaliteta (bezbednost)
 • Logistika

AMBLEM ZASTAVA SRBIJE PORUČITE OVDE!

U okviru Komande Helikopterske jedinice angažovani su komandant, zamenik komandanta i komandna struktura zadužena za unapređenje organizacije funkcionisanja letačkih,bezbednosnih poslova kao i funkcionisanje vazduhoplovne tehnike

Letačka operativa je okosnica u organizaciji Helikopterske jedinice i nju čine komandiri letačkih odeljenja i profesionalni piloti. Profesionalni piloti su podeljeni po sledećem redosledu :

 • I Pilot instruktor IFR-a
 • I Pilot sa IFR ovlašćenjem
 • Instruktor na višemotornom helikopteru
 • I Pilot
 • Instruktor
 • Nastavnik (instruktor) teorijske nastave

Vazduhoplovna tehnika je služba koja ima za cilj da pruži punu podršku Letačkoj operativi i to pre svega ima u linijskom i baznom održavanju helikoptera prema zahtevima JAR 145 do nivoa opšte opravke. Ta služba u svom sastavu ima licencirano vazduhoplovno-tehničko osoblje, a to su:

 • Komandiri VTS (AMS i IRE)
 • Vodeći aviomehaničari AMS i IRE
 • Aviomehaničari kontrolori (instruktori)
 • Aviomehaničari tip I i tip II
 • Zemaljski aviomehaničari

Kadrovska i materijalna osposobljenost i opremljenost za kvalitetan rad potvrđena je Uverenjem o osposobljenosti za održavanje vazduhoplova (Aircraft maintenance certificate) No MO-015 za helikoptere tipa: AB-212,BELL206B/L,SA-341/342, a koje je Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije.

Školski centar kao zasebna služba ima za cilj da obuči i osposobi buduće pilote i aviomehaničare da svoj posao obavljaju kvalitetno i efikasno. Ključnu ulogu u obuci imaju :

 • Rukovodilac
 • Instruktori
 • Predavači

U nameri da sve aktivnosti u okviru same organizacije Helikopterske jedinice budu na propisanom nivou, zadužena je služba Kontrola kvaliteta (bezbednost) koju čine :

 • Odgovorni rukovodilac
 • Inžinjeri kontrole kvaliteta

Logistika kao zasebna služba u okviru Helikopterske jedinice ima za cilj da obezbedi sva neophodna sredstva, opremu, uniforme, i druge materijale kako bi sve ostale gore navedene službe mogle da obavljaju svoje redovne aktivnosti. Službu logistike čine :

 • Komandir
 • Opšti poslovi
 • Vazduhoplovno-tehničko i materijalno obezbeđenje

Istorijat Helikopterske jedinice

 

Ostavite odgovor