Helikopterska jedinica Srbije

Helikopterska jedinica Srbije

Helikopterska jedinica Srbije

Helikopterska jedinica Srbije je neizostavna jedinica u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova. Zbog svojih osobenosti zaslužuje posebno mesto. Zbog toga se tekst o Helikopterskoj jedinici sastoji iz tri dela. U prvom delu dajemo informacije o poslovima i aktivnostima i uslugama koje jedinica obavlja. Drugi deo teksta je posvećen istorijatu i organizacionom ustrojstvu jedinice, dok u poslednjem delu pažnju posvećujemo na koji način se vrši regrutacija i obuka sa jedne strane, dok u završnom delu ukazujemo koju to opremu i naoružanje koriste pripadnici Helikopterske jedinice.

Helikopterska jedinica je posebna jedinica policije i vazduhoplovna organizacija koja obavlja poslove koji se odnose na pripremu, neposredno angažovanje i pružanje pomoći drugim organizacionim jedinicama Ministarstva u obavljanju policijskih i drugih unutrašnjih poslova. Adresa na kojoj je registrovana Helikopterska jedinica MUP R. Srbije je Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Beograd, a mesto baziranja: Aerodrom “Nikola Tesla”, Beograd – Surčin.

Helikopterska jedinica Srbije

Delatnost i usluge koje pruža Helikopterska jedinica

Posebnost poslova Helikopterske jedinice ogledaju se  u sledećim aktivnostima:

 • otkrivanju i hvatanju terorističkih, odmetničkih, ilegalnih i drugih kriminalnih grupa ili pojedinaca;
 • hapšenje opasnih kriminalaca;
 • poslove kontrole, praćenja i uspostavljanja javnog reda i mira kada je narušen u većem obimu;
 • poslove kontrole saobraćaja;
 • poslove lokalizovanja i gašenja požara;
 • kontrole državne granice;
 • ostvarivanje spasilačke funkcije, sanitetski transport;
 • pružanje pomoći građanima u slučajevima ugrožavanja njihovih života i imovine;
 • izvršavanje drugih zadataka kada interesi bezbednosti građana i institucija Republike Srbije to zahtevaju.

Poslove iz gore navedenog delokruga Helikopterska jedinica ostvaruje obavljajući letačke zadatke i servisirajući i održavajući vazduhoplove iz sastava svoje flote.

U okviru međuresorne saradnje, Helikopterska jedinica pruža usluge drugim državnim organima:

 • Predsedniku Republike
 • Vladi Republike Srbije i njenim ministarstvima
 • Koordinacionom centru za KiM

Pod utvrđenim okolnostima i na zakonom predviđen način pruža usluge i trećim licima i to isključivo pravnim licima. Po osnovu uredbe o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova i visini taksi za pružene usluge “Službeni glasnik RS”, broj 51 od 19. jula 2019., definisane su usluge sa cenovnikom koje se pružaju trećim licima :

 • nošenje spolјašnjeg tereta (Helikopter AB-212 300.000,00 din./sat), pri tome maksimalna masa tereta koju helikopter može podići u idealnim uslovima je 2.270 kg.
 • snimanje iz vazduha (Helikopter AB-212 260.000,00 din./sat, Helikopter Gazela 140.580,00 din./sat, Helikopter BELL 206 122.795,00 din./sat)
 • izbacivanje veterinarskih vakcina (Helikopter Gazela 140.580,00 din./sat, Helikopter BELL 206 130.795,00 din./sat)
 • praktične obuke, ispiti i provere od strane Centra za obuku letačkog osoblјa -ATO HJ (Helikopter AB-212 240.000,00 din./sat, Helikopter Gazela 132.700,00 din./sat, Helikopter BELL 206 116.915,00 din./sat)
 • preleta, prevoženja i pozicioniranja (Helikopter AB-212 240.000,00 din./sat, Helikopter Gazela 121.700,00 din./sat, Helikopter BELL 206 116.915,00 din./sat)

Majice sa logom specijalnih jedinica pogledajte ovde.

Čekanje pri dužnosti, kada pilot i vazduhoplov moraju da čekaju klijenta:

 • (1) prvi sat bez naplate
 • (2) svaki sledeći sat 15.000,00 din.
 • (3) maksimalno vreme čekanja vazduhoplova je 8 sati dnevno
 • (4) minimalno vreme leta je 1 sat
 • (5) u uslovima leta noću cena leta se uvećava za 20.000 din./sat za sve
 • operacije, osim za nošenje spolјašnjeg tereta koje se noću ne vrši
 • (6) svaki dodatni start 6.278,00 din./po motoru.

Helikopterska jedinica se angažuje na osnovu odluke Komandanta Helikopterske jedinice, uz prethodno pribavljeno odobrenje direktora policije i prethodno pribavljenu saglasnost ministra.

Tokom izvršenja letačke operacije vođa vazduhoplova samostalno odlučuje i snosi odgovornost za bezbedno izvršenje leta.

Ostavite odgovor