GPS sistemi navigacije

GPS sistemi navigacije

GPS sistemi navigacije

Koliko satelita poseduje ovaj sistem?

GPS sistemi navigacije (Global Positioning System) je američki globalni pozicioni sistem. Njega čine 24 satelita koji emituju radio signale na površinu Zemlje a prijemnici-resiveri na osnovu njih određuju svoj položaj. Stvoren je od strane Američkog ministarstva odbrane pod imenom NAVSTAR-GPS i koršćen je iskuljučivo u vojne svrhe da bi kasnije bio stavljen u civlinu upotrebu celom svetu. GPS je u vlasništvu i kontroli Vlade SAD-a kao nacionalni resurs a korisnici ga danas mogu upotrebljavati potpuno besplatno. Pored američkog GPS-a imamo ruski satelitski navigacioni sistem GLONASS, evropski satelitski navigacioni sistem Galileo i kineski COMPASS.

GPS sistem se sastoji od 3 komponente

Sateliti – sistem je zamišljen da koristi 24 satelita tako pravilno raspoređena da sa svake tačke na Zemlji može uhvatiti signal najmanje 4 satelita koliko ih je potrebno da bi se precizno odredila lokacija prijemnika. Zbog proteka radnog veka, kvarova i prestanka funkcije satelita danas se u orbiti nalazi preko 30 satelita od kojih su 24 aktivna.

Kontrolne stanice i zemljišne antene – Stanice prate kretanje satelita i šalju podatke glavnoj kontrolnoj stanici koja vrši proračune i dva puta dnevno preko antena šalje signale satelitima i ažurira tačnu lokaciju satelita u orbiti.

GPS sistemi navigacije

GPS prijemnici su prijemnici korisnika na Zemlji. Prijemnici mogu biti ugrađeni u uređaje kao što su satovi i mobilni telefoni ili mogu imati oblik samostalnog uređaja. Kvalitet prijemnika zavisi od toga koliko kanala imaju, jedan kanal prati jedan satelit. Noviji prijemnici imaju od 12-20 kanala.

Lokacija se određuje tako što prijemnik prepoznaje jedinstvenu digitalnu sekvencu GPS satelita i meri vreme od trenutka odašiljanja do trenutka prijema signala i tako dobija udaljenost od tog satelita. Da bi se odredila tačna lokacija potrebno je primiti signale 4 satelita iz orbite.

GPS se u civilnoj uptrebi koristi i u navigaciji pešaka, automobilskoj navigaciji, navigaciji na moru, avio-navigaciji, u sportskim aktivnostima i geodeziji.

Osim određivanja tačne lokacije GPS nam može dati informacije kao što su pređena kilometraža, trenutna brzina kretanja, prosečna brzina, predviđeno vreme dolaska na cilj pri trenutnoj brzini.

Garmin pametni satovi

GPS sistemi navigacije

GARMIIN je američka kompanija kompanija osnovana 1989. godine u Kanzasu a danas sa sedištem u Švajcarskoj. Kompanija GARMIN je specijalizovana za GPS tehnologiju i uređeje za navigaciju u raznim oblastima kao što su autombilska navigacija, kamionska navigacija, navigacija i elektronika u avionima, nautička navigacija, outdoor i sportske aktivnosti. Pored GPS navigacija GARMIN kompanija proizvodi i ručne satove, radio uređaje, radare, sonarne skenere, senzore, kamere itd.

Ručni satovi GARMIN su namenjeni profesionalnim i rekreativnim trkačima, učesicima triatlona, biciklistima, ronicima, veslačima, plivačima, ljubiteljima fitnesa, skijašima, planinarenju i outdoor aktivnostima kao i svima onima koji vole aktivan život.

GARMIN satovi imaju ugrađene GPS uređaje koji čiji je sistem snabdeven originalnim mapama iz Garmin baze mapa koja se stalno ažurira. Mnogi imaju barometre koji mere vazdušni pritisak, elektronski kompas sa 3 ose i visinometar koji nam govori na kojoj se nadmorskoj visini nalazimo. Takođe, GARMIN satovi mere i puls na zglobu ruke dok modeli namenjeni roniocima pokazuju sve što je jednom roniocu potrebno (temperatura vode, trenutna dubina, brzinu izrona, vreme bez dekompresije kao i mesto urona i izrona).

 

Kompletnu ponudu Garmin pametnih satova, kao i ostalih GPS uređaja POGLEDAJTE OVDE.

Ostavite odgovor