GHILLIE ODELA

GHILLIE ODELA

GHILLIE ODELA

Ghillie odela predstavljaju poseban deo taktičke opreme namenjen, po pravilu, snajperistima, a za potrebe maskiranja prilikom izvršavanja različitih aktivnosti. Evolucijom oružanih sukoba, kao i usavršavanjem snajperskih pušaka i optičkih nišana, već tokom Drugog svetskog rata, postalo je jasno da dobro obučeni snajperista može imati veoma bitnu ulogu na bojištu. Imajući u vidu da je za njega veoma važno da ostane neprimetan, velika pažnja u obučavanju posvećuje se tehnikama maskiranja u različitim okruženjima, a kao osnovna vrsta opreme koja se u te svrhe upotrebljava jesu upravo ghillie odela.

Namena

Ghillie odela omogućavaju maskiranje celog tela korisnika, a dobro uvežbani snajperista može iskoristi svoje odelo i za maskiranje oružja koje koristi. Po pravilu, ghillie odela se nose preko taktičke uniforme korisnika i osnovna im je namena da pomognu maskiranje korisnika u okruženju. Stoga se izrađuju različite vrste ghillie odela, koje omogućavaju stapanje sa urbanim okruženjem, ruralnim, zatim pustinjskom okolinom, planinskim i snežnim okruženjem i tome slično. Takođe, proizvođači danas nude i posebna ghillie odela koja su namenjena za dejstva u noćnim uslovima.

Konstrukcija

Po pravilu, osnova ghillie odela jeste mreža koja se najčešće izrađuje od sintetičkih materijala (najčešće poliester) koji nisu zapaljivi, a koji se takođe odlikuju odličnom termozaštitom i time istovremeno čuvaju telesnu toplotu korisnika, a takođe i umanjuju vidljivost korisnika na uređajima za termo osmatranje. Pored toga, ghillie odelo mora bitii vodoodbojno, što znači da ne upija vodu. Vatroodbojnost odela se postiže posebnom obradom materijala koje je upotrebljeno za izradu odela. Na ovu mrežu kače se delovi impregniranog platna ili druge sintetičke mreže, a koji u stvari čine osnovnu maskirnu strukturu odela.

Mreža ghillie odela je napravljena tako da olakšava kačenje grančica, lišća ili komada zemlje, snega i tome slično, čime se dodatno uvećava maskiranje korisnika u okruženju u kojem se nalazi. Klasično odelo za snajperiste se sastoji od palerine, narukava (ili naramenica), kapuljače i kamuflažnih traka. Kapuljača, po pravilu, opremljena je i mrežicom kojom korisnik prekriva lice prilikom upotrebe odela i time štiti lice od insekata i sitnijih gmizavaca.  Celo odelo mora biti lagano i napravljeno od fleksibilnijih tkanina koje ne proizvode zvuk prilikom kretanja korisnika.

Imajući u vidu značaj odlično obučenih snajperista, moderni proizvođači intenzivno razvijaju nove modele maskirnih odela za snajperiste, pa sada se na tržištu pored klasičnih ghillie odela nude i posebne uniforme za snajperiste koje se kombinuju sa ghillie odelom. Ove posebne uniforme podrazumevaju ojačanja duž cele prednje strane, a radi „udobnijeg“ puzanja korisnika na terenu prilikom izvršavanja aktivnosti. Pored toga, ova odela su najčešće jednodelna, kao jedna vrsta kombinezona i takođe su sa zadnje strane opremljena sintetičkim mrežicama koje omogućavaju kačenje prirodnih materijala u okruženju radi što boljeg maskiranja. Takođe, ova odela imaju i unapređene sisteme termozaštite korisnika, ali i unutrašnjih postava koje sprečavaju ulazak insekata ili gmizavaca unutar odela korisnika.

Upotreba

Ghillie odela upotrebljavaju se i u sportskom lovu (za lovce mnogi proizvođači nude posebne modele, koji nisu okrenuti zadovoljavanju taktičkih kriterijuma), odnosno upotrebljavaju se od strane obučenih snajperista pri vojnim i policijskim formacijama. U svakom slučaju, kada je potrebno maskirati položaj u spoljašnjem okruženju.

Ostavite odgovor