Federalni servis zaštite Rusije – FSO

Federalni servis zaštite Rusije - FSO

Federalni servis zaštite Rusije – FSO

  Podela obaveštajnih službi Rusije

Federalni servis zaštite Rusije je samo jedan od obaveštajnih sektora u okviru vojske i policije. Pored FSO, tu su i GRU (Glavna obaveštajna uprava) i SVR (Inostrana obaveštajna uprava). GRU i SVR direkcije su zadužene za prikupljanje inostranih vojnih i političkih informacija koje su od značaja. Sa druge strane, FSO prikuplja relevantne informacije unutar granica države.

Federalni servis zaštite Rusije - FSO

Istorijat FSO sektora

Kao i ostali sektori i službe zadužene za zaštitu, kontrašpijunažu i sakupljanje podataka, tako je i sektor federalne zaštite proistekao iz KGB-a, tačnije iz Direktive 9. Kada je KGB rasformiran, služba koja se bavila prikupljanjem inteligencije unutar države bila je GUO (Glavna uprava zaštite). Maja 1996. godine GUO sektor biva preimenovan u FSO.

Nadležnosti i zadaci pripadnika jedinica federalne zaštite

Vojnici koji pripadaju FSO jedinicama imaju širok spektar zaduženja, i pomenućemo samo neke od njih. Pre svega, oni su tu da pruže zaštitu visokim državnim zvaničnicima, da obezbede objekte, skupove i događaje visokog rizika.  Kada govorimo o državnim zvaničnicima, to se odnosi i na predsednika Ruske federacije. Baš zato Kremaljski predsednički puk pripada FSO nadležnosti. Takođe, ovo je služba čije aktivnosti direktno nadgleda predsednik države.

Struktura Federalnog servisa zaštita

Kao i sve vojne službe i FSO je podeljen u različite manje sektore i pukove. Neki od sektora su raspoređeni po funkcijama koje obavljaju, dok su neke FSO jedinice grupisane po regionalnoj podeli Rusije. Kao i ostale navedene obaveštajne službe, i FSO veliki deo zaduženja odvaja baš na sakupljanje informacija i obezbeđivanje internih vidova komunikacije.

Federalni servis zaštite Rusije - FSO

 

 1. Sekretarijat FSO – glavni štab ove službe; oni direktno odgovaraju predsedniku države;
 2. Služba zaštite predsednika Ruske Federacije;
 3. Glavna služba zaštite – u okviru nje postoji više regionalnih jedinica, a među njima su glavni:
 • Jedinica severozapadnog distrikta (Sankt Peterburg);
 • Jedinica distrikta Kavkaza (Soči);
 • Jedinica distrikta Krima.
 1. Služba zaštite Kremlja:
 • Predsednički puk;
 • Predsednički orkestar.
 1. Specijalna služba komunikacije i informacije;
 2. Služba inženjeringa;
 3. Služba centralne administracije.

Tačan broj zaposlenih u okvirima FSO je klasifikovan, ali je bivši šef ovog odseka izjavio da je broj ljudstva znatno porastao u odnosu na period kada je na vlasti bio Boris Jeljcin.

Zanimljivosti o FSO jedinicama

Saobraćajna policija Rusije nema prava da zaustavlja i juri FSO vozila sa uključenim rotacionim svetlima. Ako je vozilo sa FSO tablicama napravilo prestup, policajac će svakako prijaviti prestup, ali zvaničnim dopisom – ne direktno zaustavljajući kola.

Vojnici FSO imaju standardne maskirne uniforme, osim na državnim paradama. Međutim, pripadnici Kremaljske regimente koji su na straži uvek nose paradne uniforme i takozvane medveđe šubare.

Šta je FAPSI?

FAPSI je akronim za  Federalnu agenciju komunikacije i informacija vlade Rusije (Федеральное Агентство Правительственной Связи и Информации) i ovo je služba koja je postojala od 1991. godine pa do 2003. godine. Danas je ova služba podeljena na više sektora, među kojima je i FSO. Posle obustave rada FAPSI sektora, osim Službe federalne zaštite nastale su i FSB (Federalna služba bezbednosti), kao i SVR (Inostrana obaveštajna uprava).

 

Majice sa logom specijalnih jedinica pogledajte ovde!

Ostavite odgovor