Dvogled – Karakteristike Izbor i Oznake Dvogleda

Dvogled - Karakteristike Izbor i Oznake Dvogleda

Dvogled – Karakteristike Izbor i Oznake Dvogleda

– Dvogled – Karakteristike Izbor i Oznake Dvogleda –

Dvogled je, u najširem smislu, set dva refraktivna teleskopa (teleskopi koji ne koriste ogledalo u konstrukciji), poravnata i postavljena jedan do drugog, koji posmatraču omogućuju da koristi oba oka istovremeno. Upravo to je značajna prednost durbina nad teleskopom. Korišćenjem oba oka centar za vid u mozgu može da formira trodimenzionalnu sliku, tj, objekat posmatran dvogledom ima dubinu.

Naravno, to istovremeno i predstavlja manu durbina, veći su i teži od teleskopa, i uglavnom su predviđeni za upotrebu držanjem sa obe ruke.

U optičko-konstruktivnom smislu postoje dva osnovna dizajna, Galilejev i Keplerski. Galilejev dizajn koristi konveksno (ispupčeno) sočivo kao objektiv, a konkavno (udubljeno) kao okular. Ovakav raspored sočiva daje ispravno orjentisanu sliku tj. gornja strana posmatranog objekta se i vidi kao gornja. Ovaj dizajn dvogleda je kompaktan i jednostavan, ali daje usko vidno polje i mogućnost povećanja je mala, tako da se koristi uglavnom kod „pozorišnih“ dvogleda.

 Pogledajte naš asortiman dvogleda klikom OVDE! 

Keplerov dizajn koristi konveksno sočivo na oba kraja durbina, objektivskom i okularskom, što omogućava šire vidno polje i bolje vrednosti uvećanja, ali to za posledicu ima invertovanu sliku. Invertovana slika se kod ovog dizajna dvogleda ispravno postavlja korišćenjem jednog ili dva „relejska“ sočiva između objektiva i okulara. To opet povećava dimenzije, dužinu i težinu dvogleda.

Tako dolazimo do sledećeg koraka u razvoju optičkih instrumenata – korišćenja prizmi.

Prvi se pojavio takozvani „Poro“ sistem prizmi, nazvan po pronalazaču italijanskom optičaru Ignaciju Porou. On ga je patentirao 1854, a kasnije ga je usavršila kompanija Karl Cajs, oko 1890. Ovaj sistem koristi dve prizme postavljene u Z konfiguraciju i na taj način sliku postavlja u ispravan položaj.

Drugi sistem je sistem „krovnih prizmi“. Većina dvogleda koji koriste ovaj sistem koriste prizme tipa „Abe-Kening“, koje je 1905 patentirala kompanija Karl Cajs. Ovaj sistem prizmi daje uži, kompaktniji i lakši instrument od „Poro“ sistema, ali po cenu nešto tamnije slike. Razlog za to je korišćenje srebrnog premaza na prizmama ovog tipa, što redukuje količinu svetla za nekih 12-15%.

 Naše video prezentacije artikala pogledajte klikom OVDE! 

Već sam fizički izgled instrumenta, naročito kod starijih modela, nam može reći koji sistem prizmi koristi. „Poro“ sistem daje masivniji durbin sa većim prečnikom okularskog sočiva. Samim tim je instrument otporniji na trešenja i eventualne udare, pa je vrlo često korišćen kod vojnih i lovačkih dvogleda.
Na svim dvogledima se nalaze brojčane oznake koje nam specificiraju o kakvom uređaju se radi, najčešće u formi BROJ X BROJ, FOV BROJ.  Prvi broj označava uvećanje instrumenta i on se kod osmatračkih durbina uglavnom kreće u rasponu od 5 do 10. Drugi broj označava prečnik sočiva objektiva, i obično se kreće od 35 do 50 mm, a kod astronomskih uređaja ide i do 150. Broj iza oznake FOV je širina koja se vidi na određenoj udaljenosti i obrnuto je proporcionalna uvećanju. Recimo 8×50 FOV 113 AT 1000 m, bi označavao dvogled koji ima uvećanje od 8 puta, sa prečnikom objektiva od 50 mm i sa širinom vidnog polja od 113 metara na udaljenosti posmatranja od jednog kilometra.

Kod izbora dvogleda za posmatranje, pored povećanja važan je i prečnik objektiva tj, drugi broj u gornjem sistemu označavanja, jer dvogledi sa većim prečnikom objektiva imaju svetliju i jasniju sliku.

Ostavite odgovor