Ugovor o isporuci odeće za Komunalnu Miliciju Grada Kraljeva 11.10.2021.

Ugovor o isporuci odeće za Komunalnu Miliciju Grada Kraljeva 11.10.2021.

Ugovor o isporuci odeće za Komunalnu Miliciju Grada Kraljeva

– potpisan ugovor sa Gradskom upravom grada Kraljeva 11.10.2021. – 

Naša firma Oprema za sport doo, potpisala je ugovor sa GU grada Kraljeva (link: www.kraljevo.rs) čiji je predmet: isporuka odeće i opreme za potrebe Komunalne Milicije grada Kraljeva. 

Komunalna milicija Kraljevo:

Služba komunalne milicije dužna je da vrši nadzor i kontrolu po službenoj dužnosti u skladu sa propisima, uzimajuću u obzir incijative, predstavke, prijave građana i na licu mesta da sačivanja službene zabeleške. 

Komunalna milicija Kraljeva vodi računa o ukupno 125.488 stanovnika u 92 naseljena mesta. 

Kontakt podaci komunalne policije Kraljeva su: 

Telefoni : 036/ 331-451, 036/ 331-149, 064/8912180
еmail: nacelnik_kp@kraljevo.org

Više o samom odeljenju komunalne milicije možete pročitati na ovom linku: 

https://www.kraljevo.rs/lokalna-samouprava/gradska-uprava/unutrasnje-organizacione-jedinice-gradske-uprave/odeljenje-komunalne-policije/

 

Ostavite odgovor