Srpski grbovi

Srpski grbovi

Srpski grbovi

Koja naučna oblast izučava grbove?

Srpski grbovi će u ovom tekstu biti sagledani u širem značenju, te ćemo se baviti oficijalnim grbovima i državnim oznakama, a zatim i simbolikom pojedinačnih jedinica unutar nekih državnih institucija. Ali, pre no što krenemo, potrebno je da samo značenje grbova kao i nauku koja ih popisuje i proučava pomenemo.

Heraldika je nauka koja proučava tradiciju, razvoj i izradu grbova. Heraldika koristi svoju posebnu terminologiju za opis grbova. Ona ima svoja pravila koja se moraju ispoštovati da bi se nešto nazvalo grbom. Delovi grba mogu biti postament, štit, polje, motiv, kaciga, venac, plašt, štitonoše, moto i čelenka. Svaki grb mora biti jednistven i razlikovati se makar u nekom detalju od ostalih.

Srednjevekovna Srbija

Srpski grbovi

Grb Nemanjića – za vreme Nemanjića koriste se dva grba srebrni dvoglavi orao na crvenom štitu ali i crveni orao na srebrnom štitu. Dvoglavio orao predstavlja carski simbol i originalno vuče poreklo od Rimskog carstva a preuzet je od Vizantije čiji je uticaj bio najjači kod srpske vlastele. Drugi element grba je štit sa srebrnim krstom i sa 4 ocila (ognjila) koji je urađen po modelu vizantijske zastave.

Grb ustaničke Srbije

Po izbijanju Prvog srpskog ustanka počinje da se upotrebljava Grb Karađorđeve Srbije koji se sastoji od narodnog štita sa ocilima i grba Tribalije- glava vepra probodena strelom. Ovaj grb obeležava  Karađorđa i Period Prvog srpskog ustanka. Grb Tribalije je takođe simbol Šumadije i danas se nalazi na brojnim grbovima šumadijskih opšitna kao i na grbu beogradske opštine Voždovac u čast vožda Karađorđa. Na Ustaničkoj zastavi se ispod ovog grba nalaze topovi, puške, i zastave.

Kneževina Srbija

Grb kneževine Srbije nastao za vreme kneza Miloša koji oživljava istorijski grb–  štit sa srebrnim krstom na crvenom polju i četiri ocila a oko njega pod uticajem francuske heraldike stavljen herbalni venac od maslinove i hrastove grančice. Iza štita je stavljen crveni plašt sa sa krznenom postavom od hermelina.

Kraljevina Srbija

1882 godine proglešenjem kraljevine menja se i državni grb. Štit sa ocilima se sada nalazio na grudima dvoglavog belog orla a na vrhu štita se nalazi kraljevksa kruna. Ispod kandži su ljiljani koji se kod nas nazivaju krinovi cvetovi (krinovi). Plašt iza štita je sličan kneževskom samo sada sa kraljevskim insignijama i kraljevskom krunom.

Sadašnji grb Republike Srbije je sa sitnim izmenam zapravo grb Kraljevine Srbije.

 Grbovi specijalnih jedinica

Srpski grbovi

Grb Specijalne antiterorističke jedinice- SAJ

Predstavlja crni štit na kome se nalazi dvoglavi beli orao a na prsima mu se nalazi štit sa ocilima koji su postavljeni iskoso. U kančama orao drži zmiju (simbol zla) koja je probodena mačem( simbolom pravde).

Grb Protivterorističke jedinice- PTJ

Crveni štit na kome se nalazi mitsko biće grifon (telo lava sa krilima zmaja i glavom orla) zlatne boje sa mačem okrenutim na dole. Grifon je simbol snage i pravde. U ratnom stanju mač koji grifon drži se okreće na gore.

Grb Kobri

Crni štiti sa zlatnim krstom na kojem se nalazi kobra sa krilima i otvorenih čeljusti omotona oko mača okrenutog na gore. Iznad štita se nalazi natpis vojna policija.

Srpski grbovi
 Majica sa oznakom Vojne policije- Kobre

Grb 72. izviđačko-diverzantskog bataljona

PTJ amblem specijalne jedinice

Štit je koso podeljen na tamnu crvenu i plavu boju. Na štitu se nalazi srebrni uspravljen grifon. U gornjem desnom uglu se nalazi broj 72.

Bataljon za protivteroristička dejstva ,,Sokolovi’’

Crni štit sa zlatnim krstom. Na štitu se nalazi ptica soko u srebrnoj boji a ispod njega su dve zlatne i jedna crna munja.

Sve majice sa logom specijalnih jedinica pogledajte ovde.

Pratite nas i na You Tube-u!

Ostavite odgovor