Turističko planinarska mapa Durmitor

Dimenzije karte su: 570 mm X 480 mm.

Na karti se nalazi:

  • sa jedne strane nalazi karta
    planine Durmitor u razmeri  – 1 : 30 000,
  • dok se na drugoj strani nalazi
    Pregledna karta Nacionalnog parka Durmitor u razmeri 1 : 110 000.