Potpisana narudžbenica za isporuku opreme za Transnafta AD | 17.06.2022.

Potpisana narudžbenica za isporuku opreme za Transnafta AD | 17.06.2022.

Narudžbenica za Isporuku Opreme za Transnafta AD

– Narudžbenica potpisana 17.06.2022. –

Naša firma Oprema za sport doo iz Beograda, potpisala je ugovor sa Akcionarskim Društvom Transnafta iz Pančeva, vezano za isporuku opreme potrebne za zaposlene u njihovoj kompaniji.

 

O AD Transnafta:

Transnafta AD Pančevo je osnovano 2005. godine od strane Vlade Republike Srbije kao javno preduzeće JP Transnafta Pančevo, radi obavljanja energetskih delatnosti od opšteg interesa transporta nafte naftovodima i transporta derivate nafte produktovodima.

Konkretno Transnafta AD obavlja delatnost transporta nafte naftovodom koji se prostire na trase od reke Dunav na granici sa Republikom Hrvatskom do Pančeva u ukupnoj dužini od 154,4 km. Pripadujuću infrastrukturu naftovoda čini terminal u Novom Sadu sa četiri rezervoara za sirovu naftu od po 10.000 м³, dispečerskim centrom i pumpnom stanicom, merna stanica u Pančevu i osam blok stanica duž trase naftovoda.

Detaljnije o kompaniji!

Ostavite odgovor