Detektivski poslovi i računarska forenzika

Detektivski poslovi i računarska forenzika

Detektivski poslovi i računarska forenzika

Po svom karakteru detektivski poslovi su kompleksni i ne samo da zahtevaju stručna znanja i veštine, već podrazumevaju i posedovanje adekvatne opreme. Upravo zbog te činjenice javila se potreba za objavljivanjem teksta: Detektivski poslovi i računarska forenzika.

U nastavku teksta o temi detektiva imaćete priliku da detaljno upoznate na koji način detektivske agencije obavljaju svoje poslove. Pored nabrajanja osnovnih poslova detektivske agencije imaćete priliku da se pročitate koji se sve metode i pristupi se koriste tokom pružanja detektivskih usluga.

Ukoliko se osvrnemo oko sebe, primetićemo da su se mnoge stvari, pojave i ljudi promenili i da vremenom trend promena dobija sve jači intenzitet i učestalost. Jedan od takvih trendova jeste povećano i sve češće angažovanje privatnih detektivskih agencija.

Pronaći i razumeti uzrok neke pojave kao što je na primer ova, jeste najbitniji korak koji treba da Vas dovede do konkretne spoznaje. S toga se kao logičan početak ovog traganja nameće prvo i osnovno pitanje zbog čega se neko odlučuje da angažuje privatne detektivske agencije.  

Odgovora na ovo jedno pitanje ima mnogo i u najkraćem možemo ih objasniti našom narodnom poslovicom bolje sprečiti nego lečiti. U najčešćim slučajevima kada primetite prve promene u ponašanju bliske osobe, ili pre zaključivanja bitnog posla želite da proverite istoriju budućeg poslovnog partnera, ili za potrebe angažovanja novog radnika na važnu i odgovornu poziciju hoćete da budete sigurni u izbor pravog kandidata, donećete odluku da kontaktirate detektivsku agenciju, koja će uraditi sve neophodne provere.

 • Usluge poligrafa:

 1. Testiranje na poligrafu
 2. Poligrafsko veštačenje
 3. Svedočenje u sudskim procesima
 4. Provera prošlosti na poligrafu
 5. Utvrđivanje istinitosti izjave
 6. Opovrgavanje lažnih optužbi

Detektivski poslovi i računarska forenzika

PROIZVODE NA ŠOK AKCIJI POGLEDAJTE OVDE!

 • Mobilna i računarska forenzika, podrazumeva :

 1. Nadgledanje mobilnog uređaja sa dnevnim izveštajima i “real time” obaveštavanjem 24h dnevno
 2. Razbijanje šifara na mobilnim telefonima i računarima
 3. Povratak izbrisanih i oštećenih podataka
 4. Nadgledanje kompjutera sa dnevnim izveštajima
 • Otkrivanje i uklanjanje prislušnih uređaja i skrivenih kamera iz: objekata, vozila, telefona i računara

Pod detektivske usluge za fizička lica podpadaju sledeći poslovi kroz otkrivanje :

 • bračnih prevara, tema koja je uvek prisutna u formi sumnje koju treba detaljno istražiti ukoliko želite da se rešite konfuzije, netrpeljivosti i neizvesnosti
 • bolesti zavisnosti, imaju svoje simptome kao što su agresija, krađa, depresija, a postojanje simptoma samo po sebi ništa nam konkretno ne otkriva, pa je zato potrebna i stučna podrška u tom istraživanju
 • cyber nasilja, tu se pre svega misli na zloupotreba dece na internetu kroz maltretiranje od strane vršnjaka do teških finansijskih iznuda i izlaganja pornografskom sadržaju
 • maloletničkih delikvencija, ovaj širok pojam podrazumeva razna problematična ponašanja od bežanja iz škole do ozbiljnih krivičnih dela
 • nestalih lica i stvari, nakon prijavite nestanka nadležnim organima, policija će odmah započeti potragu za nestalom osobom. Potreba za angažovanje privatnog detektiva se javlja kada iz bilo kog razloga policija ne može da postupi po vašoj prijavi ili smatrate da su nadležni organi prestali da traže. Takođe osnov potrage mogu biti biološki roditelji, prijatelji, rodbina s kojima ste izgubili kontakt.
 • dužnika i pokretanje tužbe, kada ste žrtva prevare ili ste pretrpeli materijalnu štetu pa ste u procesu potraživanja  osoba koje su Vam pričinila štetu, a imate problem da locirate imovinu vaših dužnika koju oni kriju pa samim tim onemogućuje naplatu potraživanja.
 • Istrage uznemiravanja, ucena, iznude i anonimnih pretnji, kada niste u mogućnosti da lično ostvarite Vašu bezbednost i sigurnost.

Pratite naše video prezentacije proizvoda na zvaničnom You Tube kanalu!

Ostavite odgovor