Bitka Na Sutjesci – Peta Neprijateljska Ofanziva

Bitka Na Sutjesci - Peta Neprijateljska Ofanziva

Bitka Na Sutjesci – Peta Neprijateljska Ofanziva

– Bitka Na Sutjesci – Peta Neprijateljska Ofanziva – 

Peta neprijateljska ofanziva ili poznatija bitka na Sutjesci je bila Švarc nemačkih trupa 1943. Godine. Bitka se odigrala sa ciljem da se rasturi grupa otpora, bilo kakve vrste (bio to potencijalni ili već trenutni otpor) i da se zauzme jadransko primorsko podruje. Ova operacija imala je dve etape, prva je bila razoružanje i uništavanje Mihailovićevog štaba, a druga gašenje Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. Na put su im stale jake veze četnika sa italijanskim snagama.

Prve borbe počele su 15. maja, nakon što je otpor četnika odustao.Počelo je nastupom protiv snaga NOVJ na prostorima kod Sandžaka i severa Crne Gore. Završio se 15. juna 1943. tako što su se snage Naronooslobodilačke vojske Jugoslavije probile u Bosnu. Nmačka vojska opkolila je Glavnu operativnu grupu Partizanskih odreda Jugoslavije kao I Vrhovni štab NOV. Nemačka je uspela da nametne Narodnooslobodilačkoj vojsci Jugloslavije dugoročne osude ove borbe. NOVJ nisu imale gde, bile su opkoljene i u isto vreme bombardovane vazduhoplovnim i artiljeriskim snagama. Vojska Jugoslavije je bez obzira na sve uspela da pređe u protivofanzivu u istočnoj Bosni.

Film Sutjeska Može Se Kupiti Klikom OVDE !

Smatra se da je ovo bio jako veliki gubitak vojnika, kao i do tada najveća operacija na prostorima bivše Jugoslavije. Svi vojnici, nije bitno na kojim stanama bili, dobro su se i hrabro borili na teškom terenu. U toku bitke kod Sutjeske teške situacije su pre svega imale Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije koje su na područjima koji nisu bili dobro nastanjeni ostali bez hrane, ali su i pored gladi, umora, teških fizičkih i psihičkih napora ipak uspele da zadrže discipline, borben duh, kao i visok moral. Kao i sve, ova bitka je takođe postala simbol velike hrabrosti, požrtvovanosti i izdržljivosti onda kada je bilo najteže. Bitka je dala ime brojnim školama, ulicama u posleratnoj Jugoslaviji odigralo se čak sedam neprijateljskih ofanziva.

  • Prva je bila borba nemačkih vojnika protiv partizanskih jedinica u zapadnoj Srbiji kako bi ugušio ustana I zauzele teritorije koje su bile slobodne, pod nazivom Užička republika. Počela je od 28. Septembra i trajala sve do 25. oktobra.
  • Drugu ofanzivu takođe preduzimaju nemačke snage protiv partizanskih snaga, ali u istočnoj Bosni, januara 1942. godine. Pored ove odigrala se i Prva proleterska brigade koja je izvodila poznati Igmanski mars.
  • Treća ofanziva opisuje italijansko – četničku ofanzivu u istočnoj Bosni i u Crnoj Gori. Desila se na proleće, kada se takođe desila operacija Trio, Bitka na Kozari i tako dalje.
  • Četvrta je poznata Bitka na Neretvi (Operacija Vajs) gde su upućeni napadi za likvidiranje teritorije poznake kao Bihaćka republika, 1943. godine.
  • Peta neprijateljska ofanziva je bila ova o kojoj smo malo pre pričali – Bitka na Sutjesci.
  • U šestoj ofanzivi nemačke snage preuzimaju serije ofanzivnih operacija od 1943. do samog početka 1944. godine, da bi se osvojila teritorija od partizanskih vojnika.
  • Sedma neprijateljska ofanziva ima brojne operacije, među njima su Desant na Drvar, Tumpf, Draufgenger, Ribecal.

 Naše Video Prezentacije Artikala Pogledajte Klikom OVDE! 

Ostavite odgovor