Bitka na Paštriku – NEMA NAZAD, IZA JE SRBIJA

Bitka na Paštriku - NEMA NAZAD, IZA JE SRBIJA

Vojska Srbije
Ministarstvo odbrane
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Vlada RS

Bitka na Paštriku

Dokumentarac – Ratne priče sa Paštrika – pogledajte

 • Kada su OVK snage uvidele da njihov napad na karaulu Košare nije dao rezultate, menjaju pravac i orijentišu se na planinu Paštrik (1989 mnv), koja se nalazi nadomak Prizrena.
 • Prva na udaru je bila karaula Gorožup, koja se nalazila na obroncima Paštrika, na 600 metara nadmorske visine. Kako je karaula bila na nižoj visini, a sela u kojima su se koncentrisali OVK teroristi na visu, to je taktički bila loša lokacija.
 • I ovde, kao i na pravcu napada na karaulu Košare, neprijatelj bira izuzetno težak teren za napad, što im daje inicijalnu nadmoć. Ipak, osim pomenutog početnog faktora iznenađenja, Vojska Jugoslavije i ovde ostaje nepobeđena.
 • U bici na Paštriku poginulo je 26 pripadnika Vojske Jugoslavije i 453 pripadnika OVK.

Bitka na Paštriku početak – napad na karaulu Gorožup

 • Prvi napad OVK snaga na Vojsku Jugoslavije desio se 26.maja, na oko 9 km od karaule Gorožup. Cilj ove kopnene ofanzive bio je da razbiju snage naše vojske na državnim granicama i da se uspostavi koridor duž reke Beli Drim. Verovatno je dalji plan bio da kroz par dana uđu u grad Prizren, i odatle preko Suve Reke produže ka Prištini.
 • OVK snage su ove operacije zvali Strela i Strela II. U njima je učestvovalo preko 6000 njihovih terorista. Oni su te i prethodne godine u Albaniji prolazili vojnu obuku u specijalnim kampovima.
 • Na Paštriku se borilo 5 OVK brigada, kao i takozvana Atlantska brigada. Ona je bila sastavljena od albanskih dobrovoljaca koji su došli da se bore iz Severne Amerike. Takođe, podršku je pružala i regularna vojska Republike Albanije, koja je za ove borbe mobilisala 12 000 vojnika.
 • Pored pomenutih albanskih snaga, duž državne granice SR Jugoslavije nalazilo se preko 10 000 NATO vojnika. Istovremeno je njihova avijacija nadletala i gađala našu teritoriju. Nemačka operativna grupa Jastreb davala je ovim napadima podršku sa helikopterima (popoularno zvanim Apačima) kao i sa radarima koji su mogli da rano otkriju vatrene položaje artiljerije.

BITKA NA KOŠARAMA – Pročitajte više

Tok borbe na Paštriku

 • Prvog dana borbi ( 26.maj) OVK kreće u napad na položajima između Gorožupa i Paštrika. Na ovoj teritoriji je postojala i ranije staza koja je vodila ka Albaniji i koja se često koristila za ilegalne ulaske u našu državu. Vojnici Jugoslavije opažaju i kreću u borbu sa OVK snagama na zasednom mestu D5/III. Tada je poginuo i vojnik Vojske Jugoslavije, Branko Milenović, koji je ujedno i prva žrtva Bitke na Paštriku.
 • Pre toga karaulu Gorožup bombarduje nemačka operativna grupa Jastreb uz pomoć Apača. Vojnici su bili na preostalim borbenim položajima ove karaule, kada se snage OVK približavaju. Naše snage se povlače iz karaule i uspostavljaju novu liniju fronta kod sela Binaj.
 • U još jednom selu, Planeji, formira se štab naše vojske. Bilo je bitno da se sve odluke donose blizu same linije borbe. Linija fronta je stabilizovana, a naša vojska uspeva da povrati karaulu Gorožup.
 • Snage OVK su zauzele vrh planine Paštrik. Kako je to bio težak geografski položaj, ali taktički ne toliko bitan, naša vojska nije ni pokušavala da ga na početku borbe povrati. Prvi napadi i odbrana granice bili su najteži, pre svega, jer je u tom trenutku na borbenim linijama bilo manje od 500 pripadnika naše vojske. Već sledećih nekoliko dana stižu prva pojačanja. Odmah sutradan ujutro, 27.maja, na liniji borbe VJ broji preko 1200 vojnika.
 • U narednih nekoliko dana naša vojska potiskuje teroriste i primorava na pomeranje OVK vojske van Jugoslovenske državne granice. Napadi sa albanske strane bili su sporadični. Preko dana su bile manje borbe, dok se najveći deo napada dešavao tokom noći. Jedino je trebalo povratiti još vrh planine Paštrik.
 • Krajem maja počinju sve jači napadi neprijatelja na vrhu Paštrika. Krenuli su preko vrha planine, ali nisu znali da je na toj teritoriji naša vojska postavila nagazne mine kao vid odbrane.
 • 26, 27 i 31. maja NATO avijacija bombarduje položaje Vojske Jugoslavije. Za razliku od navođenih raketa, NATO je tada iskoristio tehniku tepih bombardovanja. Oni su čitava sela i naselja sravnili sa zemljom. Cilj im je bio da u tim avio-napadima nanesu maksimalnu štetu našoj vojsci kako u ljudstvu tako u opremi. Iako su ovi događaji bili maksimalno razarajući, broj naših žrtava je bio manji nego što je bio cilj ovih NATO napada. U tim napadima potpuno su sravljeni selo Planeja i Šeh Mahala.
 • Osmog juna selo Binaj, gde je bila stacionirana Vojska Jugoslavije, gađano je od strane NATO avijacije. Tada su poginule poslednje žrtve naše vojske u Bici na Paštriku.

Kraj borbe i potpisivanje sporazuma

 • 14.juna se Bitka na Paštriku završila potpisivanjem Kumanovskog sporazuma.
 • Za našu vojsku odbrana u toku ove bitke bila je značajna za dalje političke i vojne pregovore koji su vođeni poslednjih dana rata.
 • Tokom borbi na celoj liniji fronta Paštrika NATO avijacija je izvela 24 bombardovanja strategijskom avijacijom. Tada je izručeno oko 1300 bombi, što je oko 350 tona eksploziva.
 • Avioni A-10 su u 56 napada bacili preko 200 bombi i ispalili 20 000 projektila sa osiromašenim uranijumom.
 • Lovačko-bombarderska avijacija izvršila je 20 napada; helikopteri Apač su u 8 napada ispalili više desetina nevođenih raketa.
 • Kao i u bici na Košarama, najteži vojni teret je ponela martovska generacija Vojske Jugoslavije, to jest, klasa vojnika iz 1998. godine.
 • Među dobrovoljcima koji su život dali na Paštriku bila je i jedna žena, Slađana Stanković, koja je poginula 5. juna.
 • Priču o borbama na Košarama i Paštriku obradila je Slađana Zarić u dva dokumentarna filma. U njima su prikazana svedočenja vojnika koji su preživeli borbe na KiM 1998. i 1999. godine, a na osnovu njih je urađena i dramatizacija događaja.

Jedinice Vojske Jugoslavije koje su učestvovale u Bici na Košarama

 • 549.motorizovana brigada;
 • 53. i 55. granični odred;
 • 354.odred;
 • Vojni odsek Prizren sa 68. i 108. odredom;
 • Vojni odsek Đakovica sa 113. odredom;
 • Protivteroristički bataljon 72. specijalne brigade;
 • Inžinjerijska četa 52. inž. Puka;
 • Odeljenje odbrane Prizren;
 • 2 artiljerijske baterije Oganj;
 • 1 baterija PVO 40mm Bofors;
 • 2 raketna odeljenja RL-2 i RL-4M;
 • 2 raketna odeljenja Fagot;
 • Srpski i ruski dobrovoljci

Ostavite odgovor